Prin HOTĂRÂRE GUVERNULUI NR. 1760/21.10.2004 publicată în M.O. nr.100/25.11.2004, privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Caraş-Severin a fost aprobată și stema Comunei Măureni.
STEMA COMUNEI MĂURENI
Stema Maureni

iar prin HCL nr. . 5/2005 a fost aprobat statutul comunei Măureni.
Prin HCL nr. 47/2013 Statutul comunei a fost modificat.

ANUNȚ

ȘEDINȚĂ CONSILIU LOCAL

Nr. _58_ din 22.03.2019

În conformitate cu disp. art. 39 alin 6) din Legea Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoștință publică că în data de 28.03.2019, orele 13,00, în sala de ședințe din sediul primăriei, va avea loc şedinţa ordinară de lucru a consiliului local al comunei Măureni cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea PV al ședinței din 27.02.2019,
2. Proiect de hotarare privind desemnarea președintelui de ședință;
Inițiator: Filimon Brian, Primar
3. Proiect de hotarare privind reorganizarea serviciului public de apă;
Inițiator: Filimon Brian, Primar
4. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de inchiriere-Dancilă;
Inițiator: Filimon Brian, Primar
5. Proiect de hotarare privind aprobarea prețului și a condițiilor vanzării unei locuințe în baza Legii 112/1995;
Inițiator: Filimon Brian, Primar
6. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de inchiriere – Ban;
Inițiator: Filimon Brian, Primar
7. Proiect de hotarare privind desemnarea evaluatorului pentru secretarul comunei;
Inițiator: Filimon Brian, Primar
8. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului asupra starii economico-sociale pe anul 2018;
Inițiator: Filimon Brian, Primar
9. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de inchiriere – Jivoin;
Inițiator: Filimon Brian, Primar
10. Diverse

Secretarul comunei,
Ilie Gheorghe

Contact

  • Comuna Măureni; sat Măureni; Calea Timișorii, nr. 38

  • Telefon: 0255-526001
  • Fax: 0255-526001
  • web: www.comunamaureni.ro
  • e-mail: primaria_maureni@yahoo.com
  • Meteo

    Curs valutar