Conform Codului Administrativ, Primăria Măureni pune la dispoziția cetățenilor o soluție pentru aducerea la cunoștință publică a actelor administrative precum și a tuturor informațiilor de interes public. Pentru aceasta, accesați linkul de mai jos.

MONITORUL OFICIAL LOCAL

Primăria Măureni pune la dispoziția cetățenilor o soluție integrată pentru digitalizarea interacțiunii dintre instituțiile publice și cetățeni. Pentru aceasta, accesați linkul de mai jos

PRIMARIA-TA

În conformitate cu dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal și în condițiile în care sunt posibile incidente de securitate cu privire la transferul ilegal de date cu carater personal sau de altă natură, în țară sau în străinătate, precum și cu disp. art. 96 alin (4) și (5) din Codul administrativ, vă informăm pe această cale că începând cu data de 01.08.2022, adresa oficială de poştă electronica a instituției noastre va fi : registratura@comunamaureni.ro

Până la data de 15.08.2022 vom lua în considerare și vom înregistra și documentele, petițiile, adresele, materialele, etc. primite pe vechea adresă de email în domeniul @yahoo.com.
După această dată, adresă în domeniul @yahoo.com va fi închisă și nu vom mai putea prelua documente.

CONTACT

 • Comuna Măureni; sat Măureni;
 • str. Calea Timișorii, nr. 38
 • Telefon: 0255-526001
 • Fax: 0255-526001
 • web: www.comunamaureni.ro
 • e-mail: registratura@comunamaureni.ro
 •  

  [/fruitful_ibox]

  Meteo

  Curs valutar


  [/fruitful_ibox_row]