Prin HOTĂRÂRE GUVERNULUI NR. 1760/21.10.2004 publicată în M.O. nr.100/25.11.2004, privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Caraş-Severin a fost aprobată și stema Comunei Măureni.
STEMA COMUNEI MĂURENI
Stema Maureni

iar prin HCL nr. . 5/2005 a fost aprobat statutul comunei Măureni.
Prin HCL nr. 47/2013 Statutul comunei a fost modificat.

   Nr.  _971_ din 21.02.2019

 

ANUNȚ

ȘEDINȚĂ CONSILIU LOCAL

În conformitate cu disp. art. 39 alin 6) din Legea Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001  republicată, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoștință publică că în data de 27.02.2019, orele 14,00, în sala de ședințe din sediul primăriei, va avea loc şedinţa ordinară de lucru a consiliului local al comunei Măureni cu următoarea ordine de zi:

 • Aprobarea PV al ședinței din 29.01.2019,
 • Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor  sociale acordate de furnizorul de servicii sociale de  la nivelul comunei  Măureni;
 • Inițiator: Filimon Brian, Primar

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual privind serviciile sociale la nivelul comunei Măureni ;

  Inițiator: Filimon Brian, Primar

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de inchiriere Grumeza;

  Inițiator: Filimon Brian, Primar

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitație publică, în scop agricol, a terenurilor agricole aflate în domeniul public sau privat al comunei;

  Inițiator: Filimon Brian, Primar

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de inchiriere Radu;

  Inițiator: Filimon Brian, Primar

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de inchiriere Stepan;

  Inițiator: Filimon Brian, Primar

  1. Diverse

  Contact

  • Comuna Maureni; Principala, nr. 371
  • Telefon: 0255-526001
  • Fax: 0255-526001
  • web: www.comunamaureni.ro
  • e-mail: primaria_maureni@yahoo.com

  Meteo

  Curs valutar