Buget, Finante,Impozite si Taxe,Achizitii, Lista datorinici

Buget, Finante,Impozite si Taxe,Achizitii, Lista datorinici
BUGETUL COMUNEI
Ordonatorii principali de credite ai institutiilor publice locale au obligatia publicarii pe paginile de internet ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a urmatoarelor documente si informatii:

a)proiectele bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) supuse consultarii publice, inclusiv anexele acestora, în maximum doua zile lucratoare de la supunerea spre consultare publica;
b)comunicarile prevazute la art. 57 alin. (21), în maximum 5 zile lucratoare de la primire;
c)bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv anexele acestora, în maximum 5 zile lucratoare de la aprobare;
d)situatiile financiare asupra executiei bugetare trimestriale si anuale aferente bugetelor prevazute ia art. 1 alin. (2), inclusiv platile restante, în maximum 5 zile lucratoare de la depunerea la directiile generale ale finantelor publice;
e)bugetul general consolidat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice, în maximum 5 zile lucratoare de la prezentarea în consiliul local;
f)registrul datoriei publice locale, precum si registrul garantiilor locale, actualizate anual, pâna la data de 31 ianuarie a fiecarui an;
g)programul de investitii publice al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în maximum 5 zile lucratoare de la aprobare.
(Art. 761. – (1) din Legea 273/2006)

BUGETUL COMUNEI PE 2014

Bugetul local 2014
Anexa buget

Rectificare BL 2014
Anexa rectificare

BUGETUL LOCAL PE 2015

HCL aprobare BL
Anexe buget local
Rectificari:
25.02.2015.7z
26.03.2015.7z
20.07.2015.7z
27.08.2015.7z
15.10.2015.7z
Rectificare
Rectificare
Rectificare
Situatie financiara trim I
Situatie financiara trim II
Situatie financiara trim III
Situatie financiara trim IV

BUGETUL LOCAL PE 2016

BUGET LOCAL 2016

IMPOZITE SI TAXE 2016

HCL impozite si taxe 2016
Tablou impozite 2016

LISTA DATORINICI CONF. ART. 1 ALIN 2 DIN LEGEA 161_2003