Hotarari

Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

(art. 36 din Legea nr. 215/2001)

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate.

(art. 45 din Legea nr. 215/2001)

HOTATARI  ALE  CONSILIULUI  LOCAL  MAURENI  ADOPTATE

2008
HCL 1 – 48
HCL 49 – 60
HCL 61 – 67

2009
HCL 1 – 15
HCL 16 – 35
HCL 36 – 46
HCL 47 – 65

2010
HCL 1 – 25
HCL 26 – 50
HCL 51 – 67

2011
HCL 1 – 25
HCL 26 – 50
HCL 51 – 75
HCL 76 – 98

2012
HCL 1 – 25
HCL 26 – 49
HCL 50 – 75
HCL 76 – 102

2013
HCL 1 – 25
HCL 26 – 50
HCL 51 – 75
HCL 76 – 99

2014
HCL 1-25
HCL 26-50
HCL 51-63

HCL 78-84

2015

HCL ianuarie
HCL februarie
HCL martie
HCL aprilie
HCL mai
HCL iunie
HCL iulie
HCL august
HCL septembrie
HCL octombrie
HCL noiembrie 1

2016

HCL ianuarie 1-7
HCL februarie 1  8-17
HCL februarie 2  18-27
HCL martie 2016  27-37
HCL aprilie  38-43
HCL mai  44-48
HCL iunie I  49-51
HCL iunie II  52-57
HCL iulie I  58-59
HCL iulie II  60-67
HCL august  68-83
HCL septembrie 84-99
HCL octombrie 100-114
HCL Noiembrie 115-139
HCL decembrie 140-145

2017

HCL ianuarie nr. 1-8
HCL Februarie 9-16
HCL Martie 17-48
49.Buget Local 2017
50.Retragere drept folosinta Moldovan D
51.Atribuire teren Otvos Gheorghe
52.Vanzare teren 1440 mp
53.Aprobare PUG 2017
54.Prelungire CI Grumeza V
55.Prelungire CI Ferme D Agro
56.Aprobare vinzare casa Givoreanu Gh
57.Aprobare vinzare casa Boitan
58. Reorganizare S.V.S.U.
58.2 Regulament SVSU
59.Prelungire CI Turturean
60.Act aditional Sufana
61.Inchiriere Radu M
62. Scutire plata impozite si taxe OTVOS
63.Aderare Asociatia Comunelor
64. Scutire plata impozite si taxe Buru
65.Suma Bis Ort Sosdea
66. Scutire plata impozite si taxe Sonda
67.HCL predare amplasament CNI
68.HCL predare amplasament CNI
69.Aprobare indicatori DC 83A
70.Aprobare indicatori strazi
71.Rectificare BL 1-2017
72. Aprobare executie BL trim I 2017
73.Modificare utilizare excedent 2017
74.Scutire majorari contracte inchiriere
75.Modificare HCL 105-2016
76.Prelungire CI Gal
77.Insușire dom privat 2017
77.1.Inventar A 1
77.2. Inventar A 2
78.Aprobare plan actiune caini
78.1.Plan actiune câini fara stapân
79.Impozite si taxe 2018
79.1.Tablou impozite 2018
80.Rectificare BL 2-2017
81.Aprobare plan ocupare functii publice 2017
81.1.Anexa Pl Ocup 2017
82. Atribuire teren Lazar Florin
83. Presed sed
84.Indreptare eroare HCL 70-2017
85.Dezmembrare teren PUZ
86.Trecere imobil domeniu privat
87.Modificare reprezentanti in CA scoala
88.Rectificare BL 3-2017
89.Aprobare Platforma cămin
90.Aprobare eliminare amoniu
91.Aprobare Iluminat public
92.Aprobare sistem supraveghere video
93.Rectificare BL 4-2017
94.Rectificare BL 5-2017
95.Aprobare executie BL trim II 2017
96.Aprobare vinzare casa Hiticas
97.Vanzare casa Boitan
98.Aprobare vinzare casa Ichim L
99.Consum carburanti
100.Retragere drept folosinta Horoba
101.Atribuire teren Koslovaschi
102.Stabilirea salarii
102.1.anexa HCL SALARII IULIE 2017
103. Modificare indemnizatie consilieri
104.Modificare SVSU 2017
105.Rectificare BL 6-2017
106.Modificare taxa camine
107.Inchiriere Florea
108.Inchiriere Roman
109.Vanzare casa Givoreanu
110.Rectificare BL 7-2017
111. Presed sed
112.Nomenclator stradal
112.1.ANEXA HCL NOMENCLATOR STRADAL
113.Initiere PUZ ZONA CENTRALA
114.Indicatori th ec DC 83A
115.Prelungire Aiordachioaie
116.Rectificare BL 8-2017
117.Unificare teren PUZ
118.Modificare utilizare excedent 2017 – 2
119.Rectificare BL 9-2017
120.Indicatori th ec Izolatie Scoala Maureni
121.Indicatori th ec Izolatie Scoala Sosdea
122.Indicatori th ec dispensar
123.Aprobare deplasare Suedia
124. Presed sed
125.Indicatori th ec DC 83A
126.Indicatori th ec trotuare
127.Modificare utilizare excedent 2017 -3
128.Rectificare BL 10-2017
129.Modificare HCL 91-2015 strazi calamitate
130.Rectificare BL 11-2017
131.Indicatori th ec Izolatie Scoala Maureni
132.Indicatori th ec Izolatie Scoala Sosdea
133.Indicatori th ec dispensar
134. Presed sed
135.Rectificare BL 12-2017
136.Aprobare executie BL trim III 2017
137.Shimbare titular Borca
138.Vanzare casa Ichim
139.Vanzare casa Hiticas
140. Modificare Strategie dezvoltare
140.1.Anexa
141.Modificare utilizare excedent 2017 -4
142.Cumparare autospeciala psi
143.Regulament finantari nerambursabile
144.Regulament finantare sport
145.Program finantari nerambursabile 2018
146.Aprobare strategie achizitii
146.1.Strategie achizitii
147.Modificare si complet dom public 2017
147.1.Anexa nr. 1 actualizare val inventar 2017
147.2.Anexa 2 modificări și completări – 2017
148.Act aditional Bărbuș
149.Prelungire CI Blaj Monica
150.Indicatori th ec teren sintetic
151.Rectificare BL 13-2017
152.Cumparare aparat radar
153.Aprobare vinzare teren Nastase FL
154.Respingere cumparare teren Pantalici
155.Atribuire teren Niță EDMOND
156.Aprobare plan ocupare functii publice 2018
156.1.Anexa Pl Ocup 2018
157.Alegere presedinte de sedinta
158.Rectificare BL 14-2017
159.Prelungire contracte loc. necesitate
160.Nr asist personali 2018
161.1.Plan actiuni VMG 2018
161.Aprobare Plan a actinuni VMG in 2018
162.Scutire majorari 2018
163.Modificare taxa inchiriere camin
163.1.Anexa taxe inchiriere camin
164.Stabilirea salarii ian 2018
164.1.anexa HCL SALARII ian 2018
165.Aprobare închierere Protocol pistol
166.Rectificare BL 15-2017
167.Suma Bis Ort Maureni
168.Retea scolara 2018-2019
169.Aprobare executie BL trim IV 2017

2018

1.Acoperire deficit 2018
2.Comisie licitatie 2018
3.Aprobare efectuare CO neefectuat 2017
4.Prelungire CI Zama V
5.Aprobare PUZ Șoșdea
6. Scutire plata impozite si taxe Bolojan Aurelia
7.Aprobare regulament asistenta sociala
7.1.ROI compartiment asistenta sociala
8.Utilizare excedent 2018
9.Aprobare Buget Local 2018
9.1.Anexele 1-3 BL 2018
10.Aprobare Regulament card-legitimatie handicap
11.Aprobare raport Legea 52-2003 si 544-2001
11.1.Raport evaluare Lg 544
11.2.Raport evaluare Lg 52
12.Concesionare – inchiriere pasune 2018
13.Act aditional Dragomir