Hotarari

15.HCL serv de gospodarie Maureni

Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

(art. 36 din Legea nr. 215/2001)

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate.

(art. 45 din Legea nr. 215/2001)

HOTATARI  ALE  CONSILIULUI  LOCAL  MAURENI  ADOPTATE

2008
HCL 1 – 48
HCL 49 – 60
HCL 61 – 67

2009
HCL 1 – 15
HCL 16 – 35
HCL 36 – 46
HCL 47 – 65

2010
HCL 1 – 25
HCL 26 – 50
HCL 51 – 67

2011
HCL 1 – 25
HCL 26 – 50
HCL 51 – 75
HCL 76 – 98

2012
HCL 1 – 25
HCL 26 – 49
HCL 50 – 75
HCL 76 – 102

2013
HCL 1 – 25
HCL 26 – 50
HCL 51 – 75
HCL 76 – 99

2014
HCL 1-25
HCL 26-50
HCL 51-63

HCL 78-84

2015

HCL ianuarie
HCL februarie
HCL martie
HCL aprilie
HCL mai
HCL iunie
HCL iulie
HCL august
HCL septembrie
HCL octombrie
HCL noiembrie 1

2016

HCL ianuarie 1-7
HCL februarie 1  8-17
HCL februarie 2  18-27
HCL martie 2016  27-37
HCL aprilie  38-43
HCL mai  44-48
HCL iunie I  49-51
HCL iunie II  52-57
HCL iulie I  58-59
HCL iulie II  60-67
HCL august  68-83
HCL septembrie 84-99
HCL octombrie 100-114
HCL Noiembrie 115-139
HCL decembrie 140-145

2017

HCL ianuarie nr. 1-8
Februarie 9-16
HCL Martie 17-48
49.Buget Local 2017
50.Retragere drept folosinta Moldovan D
51.Atribuire teren Otvos Gheorghe
52.Vanzare teren 1440 mp
53.Aprobare PUG 2017
54.Prelungire CI Grumeza V
55.Prelungire CI Ferme D Agro
56.Aprobare vinzare casa Givoreanu Gh
57.Aprobare vinzare casa Boitan
58. Reorganizare S.V.S.U.
58.2 Regulament SVSU
59.Prelungire CI Turturean
60.Act aditional Sufana
61.Inchiriere Radu M
62. Scutire plata impozite si taxe OTVOS
63.Aderare Asociatia Comunelor
64. Scutire plata impozite si taxe Buru
65.Suma Bis Ort Sosdea
66. Scutire plata impozite si taxe Sonda
67.HCL predare amplasament CNI
68.HCL predare amplasament CNI
69.Aprobare indicatori DC 83A
70.Aprobare indicatori strazi
71.Rectificare BL 1-2017
72. Aprobare executie BL trim I 2017
73.Modificare utilizare excedent 2017
74.Scutire majorari contracte inchiriere
75.Modificare HCL 105-2016
76.Prelungire CI Gal
77.Insușire dom privat 2017
77.1.Inventar A 1
77.2. Inventar A 2
78.Aprobare plan actiune caini
78.1.Plan actiune câini fara stapân
79.Impozite si taxe 2018
79.1.Tablou impozite 2018
80.Rectificare BL 2-2017
81.Aprobare plan ocupare functii publice 2017
81.1.Anexa Pl Ocup 2017
82. Atribuire teren Lazar Florin
83. Presed sed
84.Indreptare eroare HCL 70-2017
85.Dezmembrare teren PUZ
86.Trecere imobil domeniu privat
87.Modificare reprezentanti in CA scoala
88.Rectificare BL 3-2017
89.Aprobare Platforma cămin
90.Aprobare eliminare amoniu
91.Aprobare Iluminat public
92.Aprobare sistem supraveghere video
93.Rectificare BL 4-2017
94.Rectificare BL 5-2017
95.Aprobare executie BL trim II 2017
96.Aprobare vinzare casa Hiticas
97.Vanzare casa Boitan
98.Aprobare vinzare casa Ichim L
99.Consum carburanti
100.Retragere drept folosinta Horoba
101.Atribuire teren Koslovaschi
102.Stabilirea salarii
102.1.anexa HCL SALARII IULIE 2017
103. Modificare indemnizatie consilieri
104.Modificare SVSU 2017
105.Rectificare BL 6-2017
106.Modificare taxa camine
107.Inchiriere Florea
108.Inchiriere Roman
109.Vanzare casa Givoreanu
110.Rectificare BL 7-2017
111. Presed sed
112.Nomenclator stradal
112.1.ANEXA HCL NOMENCLATOR STRADAL
113.Initiere PUZ ZONA CENTRALA
114.Indicatori th ec DC 83A
115.Prelungire Aiordachioaie
116.Rectificare BL 8-2017
117.Unificare teren PUZ
118.Modificare utilizare excedent 2017 – 2
119.Rectificare BL 9-2017
120.Indicatori th ec Izolatie Scoala Maureni
121.Indicatori th ec Izolatie Scoala Sosdea
122.Indicatori th ec dispensar
123.Aprobare deplasare Suedia
124. Presed sed
125.Indicatori th ec DC 83A
126.Indicatori th ec trotuare
127.Modificare utilizare excedent 2017 -3
128.Rectificare BL 10-2017
129.Modificare HCL 91-2015 strazi calamitate
130.Rectificare BL 11-2017
131.Indicatori th ec Izolatie Scoala Maureni
132.Indicatori th ec Izolatie Scoala Sosdea
133.Indicatori th ec dispensar
134. Presed sed
135.Rectificare BL 12-2017
136.Aprobare executie BL trim III 2017
137.Shimbare titular Borca
138.Vanzare casa Ichim
139.Vanzare casa Hiticas
140. Modificare Strategie dezvoltare
140.1.Anexa
141.Modificare utilizare excedent 2017 -4
142.Cumparare autospeciala psi
143.Regulament finantari nerambursabile
144.Regulament finantare sport
145.Program finantari nerambursabile 2018
146.Aprobare strategie achizitii
146.1.Strategie achizitii
147.Modificare si complet dom public 2017
147.1.Anexa nr. 1 actualizare val inventar 2017
147.2.Anexa 2 modificări și completări – 2017
148.Act aditional Bărbuș
149.Prelungire CI Blaj Monica
150.Indicatori th ec teren sintetic
151.Rectificare BL 13-2017
152.Cumparare aparat radar
153.Aprobare vinzare teren Nastase FL
154.Respingere cumparare teren Pantalici
155.Atribuire teren Niță EDMOND
156.Aprobare plan ocupare functii publice 2018
156.1.Anexa Pl Ocup 2018
157.Alegere presedinte de sedinta
158.Rectificare BL 14-2017
159.Prelungire contracte loc. necesitate
160.Nr asist personali 2018
161.1.Plan actiuni VMG 2018
161.Aprobare Plan a actinuni VMG in 2018
162.Scutire majorari 2018
163.Modificare taxa inchiriere camin
163.1.Anexa taxe inchiriere camin
164.Stabilirea salarii ian 2018
164.1.anexa HCL SALARII ian 2018
165.Aprobare închierere Protocol pistol
166.Rectificare BL 15-2017
167.Suma Bis Ort Maureni
168.Retea scolara 2018-2019
169.Aprobare executie BL trim IV 2017

2018

1.Acoperire deficit 2018
2.Comisie licitatie 2018
3.Aprobare efectuare CO neefectuat 2017
4.Prelungire CI Zama V
5.Aprobare PUZ Șoșdea
6. Scutire plata impozite si taxe Bolojan Aurelia
7.Aprobare regulament asistenta sociala
7.1.ROI compartiment asistenta sociala
8.Utilizare excedent 2018
9.Aprobare Buget Local 2018
9.1.Anexele 1-3 BL 2018
10.Aprobare Regulament card-legitimatie handicap
11.Aprobare raport Legea 52-2003 si 544-2001
11.1.Raport evaluare Lg 544
11.2.Raport evaluare Lg 52
12.Concesionare – inchiriere pasune 2018
13.Act aditional Dragomir
14.Alegere presedinte de sedinta
15.Rectificare BL 1-2018
16. Prelungire CI Grumeza M
17.Indreptare eroare HCL 79-2017
18.Vanzare teren Nastase
19.Atribuire teren Gyorodi Ionel
20.Atribuire teren Faur
21.Aprobare regulament publicitate urbanism
21.1. Regulament publicitate urbanism
22.Evaluare secretar
23.Hotarare aderare la ADI Acvabanat
24.Aprobare PUZ Zona centrala Maureni
25.Aprobare PUZ Loturi pentru case Maureni
26.Act aditional Gifu V
27.Act aditional Grumeza Florin
28.Act aditional Simion Anuta
29.Act aditional Mocanu Toader
30.Act aditional Borla Iosif
31.Act aditional Pop Vasile
32.Inchiriere pasune Rus
33.Inchiriere pasune Bob
34.Rectificare BL 2-2018
35. Prelungire CI TOPCORN
36.Rectificare BL 3-2018
37.Inchiriere pasune Hort Sorinel
38.Act aditional Circhea
39.Aprobare vinzare casa Hort
40.Retragere drept folosinta Santa
41. Prelungire contract Vodafone
42.Atribuire teren ursachi
43.Indicatori th ec Izolatie Scoala Maureni
44.Indicatori th ec Izolatie Scoala Sosdea
45.Actualizare Indicatori th ec canalizare menajera
46.Suma Bis Ort Sosdea
47. Aprobare executie BL trim I 2018
48.Rectificare BL 4-2018
49.Desemnare presedinte de sedinta
50.Retragere drept folosinta Bistrian Mihail
51.Retragere drept folosinta Szvoboda M;
52.Atribuire teren gherga
53.Rectificare BL 5-2018
54.Constituire comisie selectie finantari nerambursabile
55. Acord de principiu ferma Smithfield
56.Rectificare BL 6-2018
57.Rectificare BL 7-2018
58.Rectificare BL 7-2018
59.Prelungire contract Costean
60.Prelungire contract Tremmel
61.HCL aprobare regulament premiere
62. HCL aprobare statut
63. Aprobare executie BL trim II 2018
64.Aprobare vinzare teren Abrudan
65.Indreptare eroare HCL 42-2018
67. HCL ordine publica si gospodarire locala 2018
67.1.Regulament ordine publică și gospodărire comunală 2018
68. HCL igiena si protectia mediului 2018
68.1.Regulament mentinerea igienei si protectia mediului Maureni
69. Modificare contr concesiune Sot
70. Inchiriere Radu M
71. Dezmembrare teren 1
72. Dezmembrare teren 2
73. Retragere drept folosinta Rusu Carmen;
74. Inchiriere pajisti 2019
75. Rectificare 9 2018
76.Atribuire teren Chira Emanuel
77.Atribuire teren Chira Cristian
78.Atribuire teren Chira Estera
79.Alocare suma ACPAMRM
80.Desemnare presedinte de sedinta
81. Rectificare 10 2018
82. Alocare suma Bis Ort Maureni
83. Inchiriere Nastase Flavius
84. Atribuire teren Chira Beniamin
85. Utilizare excedent 2018
86. Presed sed
87. Rectificare 11 2018
88. Utilizare excedent 2018
89. Aprobare executie BL trim IIII 2018
90.Vanzare casa Hort Lucretia
91. Atribuire teren Simion Vasile
92.Trecere imobil domeniu privat
93.Rectificare 12 2018
94.Rectificare 13 2018
95.Desemnare presedinte de sedinta
96.Impozite si taxe 2019
96.1.Tabloul impozitelor si taxelor pe 2019
97.Atribuire teren NITA BENDIX
98.Organigrama 2018
99.Aprobare plan ocupare functii publice 2019
100.Reprezentare Judecatorie Dosar Brosteneantu
101.Reprezentare Judecatorie Dosar Boden
102.Retragere drept folosinta Faur D
103.Retragere drept folosinta Lazar
104.Retragere drept folosinta Otvos
105.Rectificare BL 14-2018
106.Modificare HCL dom public 2018
107.Modificare HCL dom privat 2018
108.Nr asist personali 2019
109.Aprobare Plan a actinuni VMG in 2019
110.Scutire majorari 2019
111.Aprobare executie BL trim IV 2018
112.Act aditional Sufana C
113.Act aditional Sufana A
114.Act aditional Zota
115.Act aditional TOPCORN
116.Act aditional Scridon

2019

1.Acoperire deficit 2019
2.Retea scolara 2019-2020
3.Aprobare raport Legea 52-2003 si 544-2001
4.Prelungire Puscas
5.Prelungire Chira E
6. Scutire imp si taxe Bolojan Aurelia
7.Insusire dispozite rectificare BL 2018
8.HCL acreditare
9.Atribuire teren Filimon B
10.Comodat sandici
11.Utilizare excedent 2019
12.Aprobare strategie asistenta sociala 2019-2024
12.1.STRATEGIE Asistenta Sociala _2019-2024
13.Aprobare Plan servicii sociale 2019
13.1.Plan servicii sociale 2019
14.Prelungire CI Grumeza Vasile
15.Hot Regulament închiriere dom public- privat
15.1.Studiu oportunitate
15.3.Regulament procedură licitatie
15.5.Formulare
16.Prelungire CI Radu Marinel
17. Prelungire CI Stepan D
18.Aprobare casare si demolare remiza psi
19. Inchiriere Ursachi Neculai
20. Alocare suma Bis Ort Maureni
21.Actualizare Indicatori th ec canalizare menajera
21.1. DEVIZ CANAL MAURENI cu ENEL si manopera
22.Act aditional Dragomir
23.Desemnare presedinte sedinta
24.Reorganizare serviciu public de apa
25.Prelungire contract Dancila
26.Vanzare locuinta Berky legea 112-1995
27.Prelungire contract Ban
28.Desemnare evaluator secretar
29.Aprobare raport anual primar
30.Prelungire contract Jivoin
31.Actualizare indicatori dispensar
32.Buget local 2019+anexe
33.Alocare suma Bis Ort Sosdea
34.Alocare suma Bis Cat Maureni
35.Alocare suma Bis Pent Sosdea
36.Prelungire CI Florea I37.Prelungire CI Baltag Marcel
38.Act aditional Circhea
39.Alocare suma Bis Ort Maureni
40.Aprobare executie BL trim I 2019
41. Modificare utilizare excedent 2019
42.Rectificare BL 1-2019
43.Indicatori th ec Izolatie Scoala Maureni
44.Aprobare Impozite si taxe 2020
44.1.Anexa Impozite si taxe 2020
45. Act aditional Ban A
46. Aprobare contract deseuri
47.Aderare ADI GAZ
48.Prelungire CI Buraga
49.Vanzare terenuri intravilane
50.Constatare dr propr privata UAT
51.Desemnare presedinte de sedinta
52.Rectificare BL 2-2019
53.Indicatori th ec DC 83A
54. Modificare utilizare excedent 2019
55.Rectificare BL 3-2019
56.Aprobare organigrama 2019
57.Modificare HCL 20-2018
58.Atribuire teren Ionita
59.Trecere imobil public-privat
60.Atestare dr proprietate privata UAT
61.Prelungire CI Costean
62.Prelungire CI Tremmel
63.Prelungire CI Raduly
64.Modificare HCL 23-2009
65.Aprobare evaluare si procedura vanzare terenuri
66.Actualizare indicatori teren sintetic
67.Achizitionare autoturism
68.Rectificare BL 4-2019
69.Rectificare BL 5-2019
70.Modificare utilizare excedent 2019
71.Presedinte de sedinta
72.Echipa mobila violenta in familie
73.Aprobare prelungire contract Baba
74.Aprobare prelungire contract Radu
75.Atribuire teren Cimpean
76.Aprobare vinzare teren Sima Alexandru
77.Vanzare teren 197 mp
78.Modificare atribuire teren Chira Emanuel
79.Modificare atribuire teren Chira Crsitian
80.Modificare atribuire teren Chira Estera
81.Modificare atribuire teren Chira Beniamin
82.Modificare atribuire teren Chira Petrisor
83.Modificare atribuire teren Radu Ioan B
84.Modificare atribuire teren Radu Marius
85.Modificare atribuire teren Ilitoi Marius
86.Modificare atribuire teren Nutu Marius
87.Modificare atribuire teren Radu Florin E
88.Modificare atribuire teren Ursachi David
89.Retragere drept folosinta Gyorodi1
90.Structura-stat de functii-organigrama
91.Aprobare regulament acordare vouchere de vacanta
92.Comisie evaluare teren sport
93.Prelungire CI JULA MARIANA
94.Vanzare teren 682 mp
95.Rectificare BL 6-2019
96.Reprezentare Judecatorie teren UAT
97.Rectificare buget local
98.Executie BL trim III 2019
99.Modificare HCL 11-2019
100.Atribuire teren Beghian
101.Atribuire teren Catrinar
102.Trecere din public in privat
103.Aprobare indicatori decolmatare santuri
104.Aprobare contract delegare deseuri menajere
105.Aprobare angajare aparator
106.Aprobare ROF CL
107.Aprobare cuantum indemniz consilieri
108.Aprobare ROF si ROI aparat specialitate
109.Aprobare regulament inregistrare vehicule
109.1.Regulament inregistrare vehicule
110.Aprobare procedura evaluare teren
111.Prelungire CI Mindrut
112.Prelungire CI Chira
113.Atribuire teren Legea 15-2003
114.Prelungire contract inchiriere
115.Aprobare vanzare terenuri licitatie publica
115.2.Doc. atribuire
115.3.Caiet sarcini
115.4.Fisa date procedura
116.Aprobare vanzare cu drept preemtiune
117.Trecere imobil public -privat
118.Rectificare BL 8-2019
119.Alocare suma Balul pompierilor
120.Indicatori th ec DC 83A
121.Atestare apartenenta la domeniul privat
122.Alegere presedinte sedinta
123.Actualizare ind th ec DC 83A
124.Actualizare ind th ec dispensar

ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2020, ACTELE ADMINISTRATIVE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL SUNT PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL LOCAL