Licitații publice

Vanzare teren intravilan 379 mp
Caiet sarcini vanzare teren intravilan
52.Vanzare teren 1440 mp
52.1.Caiet sarcini vanzare teren 1440 mp
anunt licitatie 379 mp
anunt licitatie 1440 mp

DOCUMENTATIE SCOALA SOSDEA
Documentatie Scoala Sosdea

DOCUMENTATIE  SCOALA  MAURENI
Documentatie Scoala Maureni

VÂNZARE TERENURI INTRAVILANE 2019

HCL 65-2019
A2 HCL Documentatie atribuire
A3 HCL Caiet sarcini
A1- 4 caiet sarcini – formulare

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Execuția lucrărilor de construcție bază sportivă, in localitatea Măureni în cadrul proiectului ,, Construire bază sportivă cu teren sintetic în satul Măureni, Comuna Măureni, județul Caraș-Severin ” – 1
1. Invitație de participare

Execuția lucrărilor de construcție bază sportivă, in localitatea Măureni în cadrul proiectului ,, Construire bază sportivă cu teren sintetic în satul Măureni, Comuna Măureni, județul Caraș-Severin ” -2
Invitatie participare Teren sintetic-2

VÂNZARE TERENURI INTRAVILANE 2020
49.Vanzare terenuri intravilane
65.Aprobare vanzare terenuri licitatie publică
115.Aprobare vanzare terenuri licitatie publica
30.Reluare procedura licitatie
Anunt licitatie
Caiet sarcini
Regulament licitatie

INCHIRIERE 3 HA PASUNE 2020
74. Inchiriere pajisti 2019
74.1.Studiu oportunitate
74.2.Caiet sarcini
74.3.Regulament atribuire directa
74.5.Regulament procedură licitatie
74.4.Documentatie de atribuire directă
74.6.Regulament organizare pasunat
74.7.Contract inchiriere pasune 2018

VANZARE TERENURI INTRAVILANE PENTRU CONSTRUIRE DE LOCUINTE
Anunt licitatie vanzare teren
50.1.Regulament licitatie
50.2.Caiet sarcini
50.HCL 50-2020
Formulare participare licitatie
Caiet sarcini 12 loturi
Anunt licitatie teren 1132 mp
MAURENI HCL 74 DIN 30.06.2020

VANZARE TERENURI INTRAVILANE PENTRU CONSTRUIRE DE LOCUINTE 2021-1
Comuna Maureni vanzare privat
Anunt licitatie publica
36.Aprobare pret si docum licitatie terenuri
36.1.Regulament licitatie
36.2.Caiet sarcini licitatie
36.2.1.Anexa 1 caiet sarcini – decl participare36.2.2.Anexa 2 caiet sarcini – fisa ofertantului
36.2.3.Anexa 3 caiet sarcini – formular oferta
36.2.4.Anexa 3 caiet sarcini – fisa date licitatie

INCHIRIERE TERENURI INTRAVILANE 2021
Anunt licitatie inchiriere teren
DOCUMENTATIE INCHIRIERE TERENURI
15.Hot Regulament închiriere dom public- privat
15.1.Studiu oportunitate
15.2.Caiet sarcini
15.3.Regulament procedură licitatie
15.5.Formulare

NOIEMBRIE 2021
Anunt licitatie teren intravilan
Caiet de sarcini teren intravilan
Documentatie licitatie teren intravilan

MARTIE 2022
VANZARE
13.Aprobare pret si docum licitatie terenuri
13.1.Regulament licitatie
13.2.Caiet de sarcini
FORMULARE
INCHIRIERE
16.Aprobarea inchirierii unor terenuri prin licitatie publică
15.Hot Regulament închiriere dom public- privat
15.2.Caiet sarcini
15.3.Regulament procedură licitatie
15.5.Formulare

LICITATIE INCHIRIERE TEREN 12.05.2022
ANUNT LICITATIE
INFORMAȚII NECESARE
Caiet sarcini
Regulament procedură licitatie

LICITAȚIE ATRIBUIRE CONTRACT LUCRARI DRUMURI 2022
Anunt lucrari
INSTRUCTIUNI OFERTANTI LUCRARI DRUMURI
CAIET DE SRACINI LUCRARI DRUMURI

LICITATIE ACHIZITIE SERVICII EVENIMENT
Anunt achizitie servicii
Instructiuni ofertanti
Caiet de sarcini