Licitații publice

Vanzare teren intravilan 379 mp
Caiet sarcini vanzare teren intravilan
52.Vanzare teren 1440 mp
52.1.Caiet sarcini vanzare teren 1440 mp
anunt licitatie 379 mp
anunt licitatie 1440 mp

DOCUMENTATIE SCOALA SOSDEA
Documentatie Scoala Sosdea

DOCUMENTATIE  SCOALA  MAURENI
Documentatie Scoala Maureni

VÂNZARE TERENURI INTRAVILANE 2019

HCL 65-2019
A2 HCL Documentatie atribuire
A3 HCL Caiet sarcini
A1- 4 caiet sarcini – formulare

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Execuția lucrărilor de construcție bază sportivă, in localitatea Măureni în cadrul proiectului ,, Construire bază sportivă cu teren sintetic în satul Măureni, Comuna Măureni, județul Caraș-Severin ” – 1
1. Invitație de participare

Execuția lucrărilor de construcție bază sportivă, in localitatea Măureni în cadrul proiectului ,, Construire bază sportivă cu teren sintetic în satul Măureni, Comuna Măureni, județul Caraș-Severin ” -2
Invitatie participare Teren sintetic-2

VÂNZARE TERENURI INTRAVILANE 2020
49.Vanzare terenuri intravilane
65.Aprobare vanzare terenuri licitatie publică
115.Aprobare vanzare terenuri licitatie publica
30.Reluare procedura licitatie
Anunt licitatie
Caiet sarcini
Regulament licitatie

INCHIRIERE 3 HA PASUNE 2020
74. Inchiriere pajisti 2019
74.1.Studiu oportunitate
74.2.Caiet sarcini
74.3.Regulament atribuire directa
74.5.Regulament procedură licitatie
74.4.Documentatie de atribuire directă
74.6.Regulament organizare pasunat
74.7.Contract inchiriere pasune 2018