Lista si date de contact servicii subordonate

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA

SERVICIUL PUBLIC DE PAZA

SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRITATE

SERVICIUL PUBLIC DE APA

SERVICIUL PUBLIC DE ILUMINAT

TOATE SERVICIILIE SUNT CONSTITUITE IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL SI AU ACEEASI ADRESA DE CONTACT CA SI CEA A PRIMARIEI