Stiri

Delimitare SV
Sediul SV
Nr. 2311 din 18.04.2019
A N U N Ț

Primăria Comunei Măureni, în conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, anunţă elaborarea următoarelor Proiecte de hotărâre:

1. Proiect nr. 40/2019 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020;

Precizăm că propuneri, sugestii, recomandări pe marginea proiectului de hotărâre se primesc la sediul Primăriei Măureni – Registratură, pot fi transmise prin fax la numărul 0255/ 526001 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primaria_maureni@yahoo.com, până în data de 20.05.2019, ora 16.00.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectlele de acte normativ supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Secretar,
Gheorghe Ilie