Stiri

IMPORTANT

 

Proprietarii de locuințe care nu dețin în proprietate și terenul aferent (curtea și grădina) pot depune cereri pentru atribuirea în proprietate a acestuia prin emiterea titului de proprietate.

 

Condițiile prevăzute de art. 27 alin 2 3  din Legea nr. 18/1991 cu modificările ulterioare sunt următoarele:

a) solicitanții figurează în registrele agricole sau în registrele cadastrale și în evidențele fiscale;

b) terenul este în proprietatea statului român și persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcțiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi;

c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau de constituire a unui drept de proprietate de către alte persoane;

 Cererea se depune la primărie până la data de 6 decembrie 2018 și trebuie să conțină toate datele și să conțină toate documentele prevăzute la art. 9 din Legea 18/1991 cu modificările ulterioare.

Informații suplimentare la registratura primăriei sau la tel. 0255526001.

 

PRIMAR,

BRIAN FILIMON

Nr. 6150 din 09.11.2018

A N U N Ț

Primăria Comunei Măureni, în conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, anunţă elaborarea următoarelor Proiecte de  hotărâre:

  1. Proiect 94/2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019;

Precizăm că propuneri, sugestii, recomandări pe marginea proiectului de hotărâre se primesc la sediul Primăriei Măureni – Registratură, pot fi transmise prin fax la numărul 0255/ 526001 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primaria_maureni@yahoo.com, până în data de 10.12.2018, ora 16.00.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectlele de acte normativ supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

 

Secretar,

Gheorghe  Ilie