Stiri

Nr. 66/67/70 din 16.07.2018

ANUNȚ

Primăria Comunei Măureni, în conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, anunţă elaborarea următoarelor Proiecte de  hotărâre:

  1. Proiect 66/2018 privind aprobarea regulamentului   de ordine publică și gospodărire comunală
  1. Proiect nr. 67/2018 privind aprobarea REGULAMENTULUI privind menținerea igienei şi protecția mediului în comuna Măureni
  1. Proiect nr. 70/2018 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă / licitaţie publică a pajiştilor din proprietatea publică și privata a comunei Măureni

Precizăm că propuneri, sugestii, recomandări pe marginea proiectului de hotărâre se primesc la sediul Primăriei Măureni – Registratură, pot fi transmise prin fax la numărul 0255/ 526001 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primaria_maureni@yahoo.com, până în data de 20.08.2018, ora 16.00.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normativ supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

 

Secretar,

Gheorghe  Ilie