Stiri

IMPORTANT

 

Proprietarii de locuințe care nu dețin în proprietate și terenul aferent (curtea și grădina) pot depune cereri pentru atribuirea în proprietate a acestuia prin emiterea titului de proprietate.

 

Condițiile prevăzute de art. 27 alin 2 3  din Legea nr. 18/1991 cu modificările ulterioare sunt următoarele:

a) solicitanții figurează în registrele agricole sau în registrele cadastrale și în evidențele fiscale;

b) terenul este în proprietatea statului român și persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcțiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi;

c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau de constituire a unui drept de proprietate de către alte persoane;

 Cererea se depune la primărie până la data de 6 decembrie 2018 și trebuie să conțină toate datele și să conțină toate documentele prevăzute la art. 9 din Legea 18/1991 cu modificările ulterioare.

Informații suplimentare la registratura primăriei sau la tel. 0255526001.

 

PRIMAR,

BRIAN FILIMON