1. Cadrul geografic:

Comuna Măureni este aşezată în extremitatea vestică a judeţului Caras – Severin, la limita acestuia cu judeţul Timiş, şi cuprinde satele Măureni şi Şoşdea, având coordonatele geografice de 45° 25 latitudine şi 21 30 longitudine estică, în cadrul reliefului, localitatea Măureni se află în Câmpia Tisei, subunitatea Câmpiei înalte, respectiv Câmpia Sipetului şi Câmpia Şemlacului, la contactul acesteia cu dealurile piemontane vestice, la o altitudine de 135 – 140 m. Comuna Măureni se învecinează cu :

– Comuna Gătaia spre vest, sud- vest;
– Comuna Tormac spre nord, nord – vest;
– Comuna Vermeş spre nord – est;
– Comuna Berzovia spre est, sud – est;

2. Scurt istoric

În Banat, alături de populaţia română băştinaşă, s-au aşezat în decursul timpului, elemente ale altor popoare. Elementelor străine aşezate în Banat în secolele anterioare, li s-au adăugat în secolul al XIII -lea, în cadrul politicii de colonizare habsburgică, altele noi, între care cel german predomina. Populaţia ce a sosit în Banat a fost destul de numeroasă. Până în ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea, s-a deplasat în această zonă o populaţie germană de 80.000 se suflete.

Sari la conținut