Instituții din domeniul culturii

Comuna Măureni nu are o viață culturala variată. Căminul Cultural Măureni a fost dat în folosinţă în 1972 şi a fost renovat în mai multe rânduri. Căminul Cultural Şoşdea a fost dat în folosinţă în anul 1922 şi a fost renovat în mai multe rânduri. Se desfăşoară activităţi cultural – artistice şi organizează cercuri şi cursuri pentru copii şi adulţi organizate de primărie, de şcoli și de grădiniţe. Dispune pentru public de o bibliotecă cu cărţi în limbile română şi germană, fiind situată în incinta căminului cultural din Măureni.

Instituții din domeniul asistenței sociale

Nu exista în comuna instituții în domeniul asistenței sociale.
Din data de 01.10.2001 Consiliului Local Măureni a aprobat în organigramă un post de asistent social care se ocupă de tot ceea ce înseamnă asistentă socială la nivelul comunei noastre. În baza legislației in care s-a înființat acest post are drept obiectiv menținerea , refacerea si dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unor situații de nevoie , cronice si de urgenta in cazul in care persoana sau familia este incapabila singura sa o soluționeze. Așadar, in ansamblu toata activitatea asistentului social , prin informare , consiliere , acordare de prestații și servicii sociale , este desfășurată în interesul cetățeanului, beneficiarii fiind toate categoriile de persoane care din motive economice , fizice , psihice sau sociale nu au posibilitatea să își asigure nevoile sociale , sa își dezvolte propriile capacități de integrare sociala. Una dintre preocupările acestui serviciu privesc necesitatea unui parteneriat viabil cu ONG-urile care desfășoară activități in acest domeniu , pentru rezolvarea problemelor sociale in acest moment când situația economica rămâne o problema, autoritățile locale neputând rezolva, cu mijloacele avute la dispoziție, toate cazurile sociale.

Instituţii din domeniul sănătăţii

În comuna Măureni exista un dispensar medical, o farmacie și o clădire unde sunt organizate 2 cabinete medicale în satul Șoșdea. Este in curs de finalizare un dispensar nou cu 5 cabinete medicale.

Servicii publice fără personalitate juridică în subordinea Consiliului Local

  • SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ; 2 ANGAJAȚI
  • SERVICIUL PUBLIC DE PAZĂ; – 1 ANGAJAT
  • SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC;  delegat

Serviciu public cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local

  • SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ – 1 ȘEF SERVICIU ȘI 6 ANGAJAȚI
Sari la conținut