Nicolae-Gheorghe MUȚULESCU

Consilier local
Președintele comisiei tehnică pentru urbanism, lucrări publice şi amenajarea teritoriului, monumente istorice, arhitectură și analiză şi propuneri de denumiri, agricultură, protecţia mediului şi turism, gospodărirea apelor, comerţ, prestări servicii și protecţia consumatorului
Vechimea în administrație publică:
9 ani
Partidul Politic:
PSD (Partidul Social Democrat)
Sari la conținut